Dodatek pielęgnacyjny wyklucza ulgę prorodzinną

Rzeczpospolita , autor: J. Grażyna Leśniak , oprac.: GR

sie 4, 2008


DODATEK PIELĘGNACYJNY WYKLUCZA ULGĘ PRORODZINNĄ
Rzeczpospolita / 04.08.2008 / J. Grażyna Leśniak

Osoby, które ubiegają się o zasiłki rodzinne w okresie 2008/2009, nie muszą wcale odwiedzać urzędu skarbowego, by otrzymać potrzebne im zaświadczenie o dochodach.

Załatwienie zaświadczenia o dochodach z 2007 r. bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie skarbowym jest możliwe wszędzie tam, gdzie naczelnicy podpisali umowy o współpracy z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej (MOPS). Wtedy wystarczy wizyta w ośrodku i podpisanie specjalnego upoważnienia, aby wszelkie konieczne formalności zostały załatwione między tymi dwiema instytucjami, bez angażowania samego zainteresowanego.

Na taką formę współpracy zdecydował się np. naczelnik US w Kraśniku.

Nie w każdym urzędzie skarbowym jednak istnieje taka możliwość. Dlatego zainteresowany powinien wcześniej się dowiedzieć, czy ta procedura obowiązuje także w jego urzędzie skarbowym.

Niestety, uproszczenie procedury wydawania zaświadczeń nie rozwiązuje problemu wielu świadczeniobiorców, którzy nie mają wyboru: muszą wystąpić o zasiłek rodzinny wypłacany co miesiąc, bo nie mają prawa raz w roku skorzystać z ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (w 2008 r. będzie to 1173,70 zł odliczane od podatku na każde dziecko).

Wszystko dlatego, że art. 27f ust. 1 ustawy o PIT pozwala na skorzystanie z ulgi prorodzinnej jedynie osobom, które wychowując niepełnosprawne dzieci, pobierają zasiłek pielęgnacyjny (zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT), wypłacany przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. Takiej możliwości nie mają ci, którzy też wychowują dzieci niepełnosprawne, ale dostają na nie dodatek pielęgnacyjny, który wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na razie Ministerstwo Finansów nie zamierza usunąć tych nierówności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2008 r.