Opłaty marketingowe będą kosztem po opłaceniu faktur.

Rzeczpospolita , autor: Łukasz Ostrowski , oprac.: GR

sierpień 4, 2008


OPŁATY MARKETINGOWE BĘDĄ KOSZTEM PO OPŁACENIU FAKTUR
Rzeczpospolita / 04.08.2008 / Łukasz Ostrowski

Niektórych wydatków, m.in. na reklamę i usługi marketingowe, nie można przypisać do konkretnego przychodu, a tym samym również do danego roku podatkowego. 0 tym, kiedy będą rozliczane, decyduje zatem moment ich poniesienia.

Zdecydował tak WSA w Rzeszowie w wyroku 8 lipca 2008 r.

Spółka poniosła wydatki na reklamę i usługi marketingowe w 2004r. Faktury dokumentujące poniesienie tych wydatków otrzymała w 2005 r. Zaliczyła je więc do kosztów podatkowych w 2005 r. Organy podatkowe, po przeprowadzonej kontroli, stwierdziły jednak zawyżenie kosztów uzyskania przychodu poprzez błędne zarachowanie wydatków na reklamę i marketing. Ich zdaniem powinny one być kosztem podatkowym w 2004 r. bo usługi marketingowe dla spółki były wykonane w tym właśnie roku.

Spółka skierowała skargę do WSA

Sąd przyznał rację spółce. Zdaniem sądu wydatki marketingowe, chociaż niewątpliwie związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami, a tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpił przychód uzasadniający ich poniesienie. Podatnik powinien je zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czyli w momencie uiszczenia należności z faktur.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2008 r.