Składka chorobowa dla właścicieli małych firm?

Gazeta Prawna , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

sierpień 5, 2008

WŁAŚCICIELE MAŁYCH FIRM BĘDĄ MUSIELI PŁACIĆ SKŁADKĘ CHOROBOWĄ
Gazeta Prawna / 05.08.2008 / Paweł Jakubczak

Od stycznia osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Mimo to prawo do świadczeń zyskają dopiero po 180 dniach ubezpieczenia.

Właściciele małych firm będą musieli wpłacać do ZUS składki chorobowe, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Propozycja objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem jest zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który trafił już do Sejmu i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą dobrowolnie opłacać składkę chorobową. Dzięki ich opłacaniu mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Dobrowolnemu ubezpieczeniu podlegają też m.in. osoby wykonujące pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, a także duchowni.

Nieopłacone w terminie składki chorobowe będą podlegały przymusowej egzekucji. Dyrektor oddziału ZUS prowadzi egzekucję administracyjną najczęściej z rachunku bankowego dłużnika.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 5 sierpnia 2008 r.