Pomyłkowy przelew nie jest pożyczką

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

sie 7, 2008


POMYŁKOWY PRZELEW NIE JEST POŻYCZKĄ
Rzeczpospolita / 07.08.2008 / Tomasz Krywan

Kontrahent robiąc przelew, pomylił konta bankowe i na rachunek naszej firmy wpłynęło 300 000 zł. Zorientowaliśmy się, że to pomyłka i oddaliśmy pieniądze. W jaki sposób się zabezpieczyć, aby urząd skarbowy nie potraktował tej operacji jako pożyczki i nie opodatkował 20-proc. PCC Czy wystarczy oświadczenie stron, że nastąpiła pomyłka?

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi wątpliwościami urzędu skarbowego warto, aby obie firmy sporządziły stosowne oświadczenia wyjaśniające zaistniałą sytuację.

W razie sporu ewentualny ciężar dowodowy będzie obciążał organ podatkowy. Zatem będzie musiał on udowodnić, że doszło do zawarcia umowy pożyczki. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby w okolicznościach wskazanych w pytaniu mógł to uczynić.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 sierpnia 2008 r.