Kiedy można ubiegać się o przyznanie renty szkoleniowej

Gazeta Prawna , autor: Marcin Karbownik , oprac.: GR

sierpień 7, 2008


KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE RENTY SZKOLENIOWEJ
Gazeta Prawna / 07.08.2008 / Marcin Karbownik
 
W wieku 24 lat uległem wypadkowi przy pracy. Chcę się przekwalifikować w PUP. Co powinienem zrobić, aby ZUS przyznał mi prawo do renty szkoleniowej?

W celu uzyskania prawa do renty szkoleniowej powinien pan złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Do wniosku (formularz ZUS Rp-1) należy dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
(formularz ZUS Rp-6), świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz dokumenty, na podstawie których ZUS będzie mógł ustalić podstawę wymiaru (m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druk ZUS Rp-7).

Ponadto należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wraz z wywiadem zawodowym (druk ZUS N-10), a także protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W przypadku gdy ZUS po rozpatrzeniu wniosku, uzna, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, skieruje pana do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia czy istnieje niezdolność do pracy, w jakim stopniu i czy niezdolność ma związek z wypadkiem przy pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 sierpnia 2008 r.