Specyfika pracy działów rehabilitacji w zpch

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

sie 11, 2008


Info Baza serdeczne zaprasza na szkolenie:

SPECYFIKA PRACY DZIAŁÓW REHABILITACJI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

***

PROBLEMY REHABILITACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ
– ROLA I ZADANIA SPECJALISTY DS. REHABILITACJI

Raporty pokontrolne uprawnionych organów wskazują na dowolność prowadzenia działań i dokumentacji z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji w zakładach pracy chronionej.
W większości przypadków, wynika to z braku formalnej i praktycznej wiedzy dotyczącej różnorodnych działań, jakie w ramach ustawowych przepisów powinien prowadzić dział rehabilitacji.

Celem szkolenia jest wsparcie pracowników zajmujących się problemami rehabilitacji działów rehabilitacji i służb rehabilitacyjnych w zakładach pracy chronionej zarówno w zakresie formalno-prawnym, jak i zodbyciu praktycznej wiedzy i umiejętności.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma (po szkoleniu) możliwość bezpłatnej konsultacji jednego Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Konsultacji dokona pracownik Info Bazy, dyplomowany Doradca Zawodowy – Angelika Zimna.

WYKŁADOWCA
Dorota Niklas – kieruje działem rehabilitacji w dużym zakładzie pracy chronionej.
Zarządza ZFRON i konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym i orzecznikiem w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Współpracuje jako konsultant ds. wydatkowania ZFRON i IPR z licznymi zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Doświadczona wykładowczyni.

TERMIN I MIEJSCE
8 września 2008 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
mapka z dojazdem

Rozpoczęcie szkolenia godz. 10.00
Zakończenie szkolenia ok. godz. 17.00
PROGRAM SZKOLENIA

I. Organizacja działu rehabilitacji. Rola i zadania pracownika ds. rehabilitacji

II. Specjalista ds. rehabilitacji – kompetencje pracownika niezbędne na tym stanowisku.

1. Najważniejsze cechy osobowości.

2. Zasób wiedzy teoretycznej.

3. Jakie umiejętności powinien posiadać.

4. Rozwój zawodowy – ścieżka kariery.

III. Współpraca działu rehabilitacji z innymi działami w firmie. Punkty krytyczne współpracy, czyli na co należy zwracać szczególną uwagę.

1. Współpraca z działem kadr.

2. Współpraca z działem księgowości.

3. Współpraca z zarządem.

IV. Zadania działu rehabilitacji wynikające z ustawy o rehabilitacji (…) oraz rozporządzeń wykonawczych – podstawy stosowania przepisów oraz najważniejsze bieżące problemy. Dokumenty generowane przez dział rehabilitacji.

1. ZFRON.

2. Indywidualne Programy Rehabilitacji.

3. Zaświadczenia o pomocy de minimis. Kiedy występuje konieczność ubiegania się oraz tryb ubiegania się – praktyczne uwagi.

4. Pomoc indywidualna.

V. Rehabilitacja medyczna w zakładzie pracy.

1. Interpretacja organów orzekających W/PZONN, ZUS, MSWiA, KRUS.

2. Umowy z jednostkami służby zdrowia.

– sprawdzone rozwiązania,

– najważniejsze zapisy takich umów,

– wzory umów.

3. Pielęgniarka w zakładzie pracy.

4. Turnusy rehabilitacyjne – zasady uczetnictwa pracowników oraz kryteria wyboru oferty.

VI. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy.

1. Rozeznanie stanowisk pracy i potrzeb kadrowych w firmie.

2. Rekrutacja – pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.

3. Adaptacja pracownika na stanowisku pracy.

4. Przystosowanie stanowiska pracy.

5. Adaptacja pracownika w środowisku pracy.

6. Możliwości pracodawcy a oczekiwania pracowników niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji .

VII. Współpraca z urzędami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

VIII. Efektywność rehabilitacji – czyli jakie efekty można uzyskać dzięki zaplanowanej, metodycznej i długookresowej pracy – studia przypadków.

1. Rozwój pracownika w kontekście strategii rozwoju firmy.

2. Przeciwdziałanie fluktuacji pracowników.

IX. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ZFRON, tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kontrolujące wielkość uzyskiwanej przez firmę pomocy publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA MA CHARAKTER AUTORSKI I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJKOSZT SZKOLENIA

350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE

Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.plInfo Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574