Pomoc dla emerytów w kwietniu…

Gazeta Wyborcza , autor: .cig , oprac.: GR

mar 9, 2007


Wysokość zapomogi jest uzależniona od tego, ile pieniędzy wypłaca emerytowi ZUS. Osoby pobierające świadczenie do 600 zł brutto otrzymają 420 zł, osoby pobierające od 600 do 800 zl brutto dostaną 310 zl, przy świadczeniu 800-1000 zł brutto otrzymają 180 zł, a dostający od 1000 zł do 1200 zl brutto -140 zł.

Jak informuje radomski ZUS, od zapomogi nie pobiera się podatku ani składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie można z niej także dokonać żadnych potrąceń czy egzekucji.

Zapomogi ZUS wypłaci w kwietniu wraz z emeryturą lub rentą. I zrobi to z urzędu, nie trzeba będzie więc składać żadnych podań. Na pieniądze nie mogą liczyć osoby, którym w marcu tego roku świadczenie zawieszono, bez względu na to jaka była tego przyczyna.

Pomoc dla emerytów w kwietniu

Jednorazowe zapomogi dla emerytów i rencistów, którzy dostają najniższe świadczenia, wypłacone zostaną w kwietniu.

Pieniądze dostaną tylko osoby pobierające emeryturę czy rentę nie wyższą niż 1200 zl brutto (na koniec marca br.). Wysokość zapomogi jest uzależniona od tego, ile pieniędzy wypłaca emerytowi ZUS. Osoby pobierające świadczenie do 600 zł brutto otrzymają 420 zł, osoby pobierające od 600 do 800 zl brutto dostaną 310 zl, przy świadczeniu 800-1000 zł.

brutto otrzymają 180 zł, a dostający od 1000 zł do 1200 zł brutto -140 zł.

Jak informuje radomski ZUS, od zapomogi nie pobiera się podatku ani składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie można z niej także dokonać żadnych potrąceń czy egzekucji.

Więcej Gazeta Wyborcza.