Nabywca firmy nie musi zwracać ZUS części zaległych składek pracowników

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sierpień 19, 2008

NABYWCA FIRMY NIE MUSI ZWRACAĆ ZUS CZĘŚCI ZALEGŁYCH SKŁADEK PRACOWNIKÓW
Rzeczpospolita / 19.08.08 / Mateusz Rzemek

Nowy właściciel reguluje zaległości poprzednika tylko w części należnej od pracodawcy
Takie wnioski można wyciągnąć z uchwały Sądu Najwyższego, jaka zapadła na rozprawie 5 sierpnia 2008 r.

SN zajął się wówczas przypadkiem nowego właściciela tarnowskiej spółki. Odwołał się on od decyzji ZUS nakazującej mu uregulowanie 620 tys. zł zaległości składkowych poprzedniego właściciela tej firmy.

SN w swojej uchwale uznał, że nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za zaległości składkowe jedynie w części finansowanej przez zbywcę. Nie odpowiada zaś za część składek finansowanych przez samych pracowników.

SN zwrócił uwagę, że system ubezpieczeń społecznych, inaczej niż ordynacja podatkowa, przewiduje szerszą odpowiedzialność płatnika (który na gruncie przepisów podatkowych ma jedynie obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku). W ubezpieczeniach społecznych zaś płatnik-pracodawca sam także finansuje składki na ZUS. SN stwierdził jednak, że odpowiedzialność nabywcy powinna się ograniczać do tych składek, które poprzedni właściciel miał obowiązek sfinansować z własnych środków.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 sierpnia 2008 r.