Jak przekształcić zakład pracy chronionej

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

sie 23, 2008


Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ I JEGO UTRATA – ZAKRES POMOCY DLA PRACODAWCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ORAZ DLA PRACODAWCÓW NIE POSIADAJĄCYCH STATUSU – CZYLI JAK PRZEKSZTAŁCIĆ ZPCH W FIRMĘ OTWARTEGO RYNKU
***
NAJWAŻNIEJSZE BIEŻĄCE PROBLEMY PRAWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA
ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ
Projekt ustawy o rehabilitacji (…), jaki zaproponował rząd, skłania wielu przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej do rozważenia kwestii zmiany statusu. Głównym celem naszego szkolenia, jest szczegółowe przedstawienie procedury takiej zmiany. Dowiedzą się Państwo na nim również, jak przekształcać zpch, żeby zachować możliwie dużo jego przywilejów; jak długo może trwać taki proces; oraz czy korzystniej będzie dokonać przekształcenia w obecnych, czy nowych (proponowanych przez rząd) warunkach prawnych.

Szkolenie poprowadzi prawnik, który przez kilka lat zajmował się zakładami pracy chronionej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Druga część szkolenia zostanie poświęcona na omówienie tych bieżących kwestii prawnych dotyczących funkcjonowania zpch, z którymi kadra zarządzająca oraz pracownicy działów kadr i księgowości mają najwięcej problemów. Osoby, które chciałyby, aby ich pytanie zostało szczegółowo zanalizowane prosimy o jego wcześniejsze przesłanie na adres e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo (na płycie CD) program komputerowy, który na podstawie wytycznych przygotowanych przez MPiPS, liczy dofinansowania i refundacje, które najprawdopodobniej będą przysługiwały na niepełnosprawnych pracowników od 1 stycznia 2009 r. (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji).

Program uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności oraz schorzenia specjalne, a także różne typy pracodawców i będzie stanowił dobrą podstawę do obliczeń wysokości pomocy publicznej na jaką w 2009 r. może liczyć Państwa firma.

WYKŁADOWCA
Magdalena Zbrzeźna – były pracownik MPiPS (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych), specjalista w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej, doświadczona wykładowczyni, radca prawny.

TERMIN I MIEJSCE
1 października 2008 r. Wrocław
Pensjonat Jana Pawła II
ul. Św. Idziego 2
mapka z dojazdem

2 października 2008 r. Katowice
Hotel Katowice
Al. Korfantego 9
mapka z dojazdem
 
6 października 2008 r.
Kraków
Hotel Rokk
ul. Rzemieślincza 20
mapka z dojazdem

14 października 2008 r. Łódź
Hotel Reymont
ul. Legionów 81
mapka z dojazdem
 
20 października 2008 r.
Gdańsk
Hotel Novotel Gdańsk
ul. Pszenna 1
mapka z dojazdem

21 października 2008 r.
Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
mapka z dojazdem

27 października 2008 r. – Poznań (termin przeniesiony z 24 października)
Centrum Konferencyjne IOR
ul. W. Węgorka 20 (dawna ul. Miczurina)
mapka z dojazdem

28 października 2008 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9

mapka z dojazdem

6 listopada 2008 r. – Rzeszów
Biblioteka UR
ul. Cegielniania 12
mapka z dojazdem

HARMONOGRAM GODZINOWY

  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęcia


PROGRAM RAMOWY

1. Status zakładu pracy chronionej:

– warunki i obowiązki będące podstawą uzyskania i utrzymania statusu;

– inne obowiązki pracodawcy związane z posiadanym statusem;

– przesłanki utraty i rezygnacja ze statusu;

– elementy procedury administracyjnej;

– obowiązki pracodawców związane z utratą statusu;

– sytuacja pracodawcy po utracie statusu – w tym możliwość zachowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. Zróżnicowanie pomocy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zpch oraz pracodawców nie legitymujących się tym statusem (pracodawców otwartego rynku):

– pojęcie „małego” i „dużego” pracodawcy otwartego rynku – wymagania wskaźnikowe wobec pracodawcy „dużego”;

– różnice w systemie dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek w odniesieniu do pracodawców posiadających status zpch oraz pracodawców otwartego rynku;

– szczególne formy pomocy przewidziane wyłącznie dla pracodawców posiadających status zpch.

3. Formy pomocy kierowane do wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – niezależnie od posiadanego statusu oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

– refundacja 60% kosztów płacy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu,

– refundacja kosztów stworzenia stanowiska pracy

– refundacja kosztów dostosowania firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Bieżące problemy prawne dotyczące funkcjonowania zpch – zfron, IPR.

PROGRAM SZKOLENIA PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ


KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać tytuł i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl
Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.plInfo Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574