Kiedy pracownik nie ponosi kosztów szkolenia?

Rzeczpospolita , autor: Anna Misiak , oprac.: GR

sie 23, 2008

KIEDY PRACOWNIK NIE PONOSI KOSZTÓW SZKOLENIA?
Rzeczpospolita / 23.08.2008 / Anna Misiak 

Odpowiadając na to pytanie, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Po pierwsze, czy było to szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na danym stanowiska.

Po drugie, czy pracownik został skierowany z zakładu pracy. Po trzecie, co de facto obejmował pakiet świadczeń ponoszonych przez pracodawcę.

Jeśli pracownik brał udział w szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę, a szkolenie to było związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych niezbędnych na danym stanowisku i zakończyło się egzaminem, to wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę powinna korzystać ze zwolnienia podatkowego. Dotyczy to także opłaty za egzamin.

Jeśli zaś szkolenie dotyczyło wykształcenia ogólnego pracownika, to opodatkowanie bądź wyłączenie z podatku zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy pracownik był skierowany przez zakład pracy na dane szkolenie/kurs oraz jakie świadczenia obejmowało skierowanie. Istotne jest także, czy był skierowany na określony egzamin i czy w pakiecie świadczeń znalazła się opłata zań.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 sierpnia 2008 r.