Od września emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić

Gazeta Prawna , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

sierpień 23, 2008


OD WRZEŚNIA EMERYCI I RENCIŚCI BĘDĄ MOGLI MNIEJ DOROBIĆ
Rzeczpospolita / 22.08.2008 / Michał Jakubczak

Emeryci i renciści będą mogli uzyskać nieco mniejsze dodatkowe przychody, bo zmalało przeciętne wynagrodzenie.

Wraz ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić. GUS poinformował, że wynagrodzenie to wyniosło 2951,36 zł. Było więc o 32,62 zł niższe niż w I kwartale.

Od 1 września zmniejszy się kwota przychodu, powyżej której będą zawieszane świadczenia wypłacane wcześniejszym emerytom lub rencistom – wyniesie ona 3836,80 zł. Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód tych świadczeniobiorców przekroczy 2066 zł. Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 sierpnia 2008 r.