Abonamenty medyczne nie są opodatkowane

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sierpień 23, 2008


ABONAMENTY MEDYCZNE NIE SĄ OPODATKOWANE
Rzeczpospolita / 22.08.2008 / Konrad Piłat

Pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wyrok ma ogromne znaczenie dla wielu firm. Problem budzi ogromne kontrowersje, bo powstał z winy organów podatkowych. Przez wiele lat we wszystkich interpretacjach potwierdzały one, że od tego rodzaju świadczeń pracownicy nie muszą płacić podatku. A to dlatego, że nie można stwierdzić, czy pracownik, który ma wykupiony pakiet medyczny, rzeczywiście z niego korzysta.

Dwa lata temu stanowisko fiskusa się zmieniło, mimo że przepisy pozostały takie same. Urzędy skarbowe nagle zaczęły uznawać, że nieodpłatnym świadczeniem nie jest korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia ich abonamentem.

Taką interpretację otrzymała także spółka Adecco Poland. O swoje prawa postanowiła jednak walczyć przed sądem, w którym reprezentowali ją doradcy podatkowi z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

WSA zgodził się z argumentami Adecco i uchylił interpretację. Podstawowym argumentem było to, że samo postawienie do dyspozycji pracownika nieodpłatnych świadczeń nie jest opodatkowane. W rozpatrywanej sytuacji nie został natomiast spełniony warunek otrzymania świadczenia.

Taki wyrok daje pracownikom szanse na odzyskanie podatku pobranego przez pracodawcę od abonamentów medycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 sierpnia 2008 r.