Wiedza dla pracownika i przedsiębiorcy…

Rzeczpospolita , autor: Olga Gajda , oprac.: GR

mar 9, 2007

Na Śląsku kobiety bezrobotne, nieaktywne zawodowo mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdobędą nowe kwalifikacje, dowiedzą się, co zrobić, by rozpocząć własną działalność gospodarczą, a jeśli pójdzie dobrze, dostaną nawet pieniądze na start.

Górnicza Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, tel. (0-32) 251-64-21, prowadzi jeszcze rekrutację na dwa typy szkoleń. Z nauki realizowanej w ramach projektu Kobiety z wolą" będą mogły skorzystać panie z sześciu powiatów: tyskiego, gliwickiego, zabrzańskiego, katowickiego, mikołowskiego oraz żorskiego. Udział w projekcie mogą sobie zapewnić osoby bezrobotne, ale niekoniecznie zarejestrowane; mogą być także bierne zawodowo. Prowadzone są zapisy na następujące kursy:

* pracownik księgowy (nauka rozpocznie się w maju),

* przedsiębiorczość.

Oprócz pogłębienia podstawowej wiedzy o uruchamianiu działalności gospodarczej, część z uczestniczek uzyska dofinansowanie po około 12 tys. zł. Dotacje trafią tylko do trzech pań. Będą przyznawane na podstawowe zakupy do nowo uruchamianych mikroprzedsiębiorstw.

Pięć osób (z grupy liczącej 15) uczestniczących w kursie pracownik księgowy zostanie skierowanych na przygotowanie zawodowe trwające około dwóch miesięcy. Wszystkie grupy szkoleniowe będą liczyć po 15 osób.

Więcej Rzeczpospolita.