PFRON rozsyła rencistom zaświadczenia

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Janiszewska , oprac.: GR

wrz 7, 2008


PFRON ROZSYŁA RENCISTOM ZAŚWIADCZENIA
Rzeczpospolita / 05.09.2008 / Magdalena Janiszewska
 
Przedsiębiorczy niepełnosprawni otrzymają zaświadczenia o wypłacanych im refundacjach składek. Czy jest sens przesyłania co miesiąc kilkunastu tysięcy dokumentów?

Od tego roku PFRON refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników.

Jest to rodzaj pomocy de minimis i dlatego PFRON, jako organ jej udzielający, musi wydawać zaświadczenia.

W ostatnich dniach PFRON rozesłał osobom otrzymującym wypłaty zaświadczenia potwierdzające udzielenie pomocy publicznej w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej od 1 stycznia 2008 r. Takie informacje przedsiębiorcy będą teraz otrzymywać co miesiąc. Dlaczego nie dostawali ich dotychczas – Priorytetowe było przyjmowanie wniosków o refundację. Z powodu zmian w systemie obsługi dofinansowań i refundacji nie było to wcześniej możliwe – wyjaśnia Szczepan Wroński, dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy PFRON.

Fundusz zwraca uwagę, że w dokumentach INF-U-G nie należy wykazywać kwot pomocy de minimis wynikających z zaświadczeń wydawanych przez PFRON?

Co zatem powinien zainteresowany zrobić z zaświadczeniem? Schować do teczki i okazać, kiedy będzie się ubiegał o pomoc de minimis z innego tytułu niż refundacje składek przez PFRON.
 
Pozostaje pytanie, czy ta biurokracja jest konieczna Refundacje składek otrzymuje około 17 tys. osób i tyle zaświadczeń PFRON będzie rozsyłał co miesiąc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 września 2008 r.