Kiedy zleceniobiorcy wypłaca się zasiłek chorobowy?

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

wrz 7, 2008


KIEDY ZLECENIOBIORCY WYPŁACA SIĘ ZASIŁEK CHOROBOWY?
Rzeczpospolita / 05.09.2008 / Krystyna Tymorek

Od siedmiu miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę. Od 1 września 2008 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Był zgłoszony do ZUS do wszystkich ubezpieczeń, łącznie z dobrowolnym chorobowym. Czy możemy płacić mu zasiłek chorobowy?

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy dla osoby, która do ubezpieczenia chorobowego przystąpiła dobrowolnie (w tym dla zleceniobiorcy), wynosi 180 dni. Ponieważ zleceniobiorca czytelnika pracuje już od siedmiu miesięcy, należy mu wypłacać zasiłek chorobowy od pierwszego dnia niezdolności do pracy, czyli od 1 września 2008 r.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych niebędących pracownikami reguluje rozdział 9 ustawy chorobowej. Zgodnie z jej art. 48 podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. zleceniobiorcy) stanowi przychód z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zachorował. Jeżeli umowa trwa krócej, jest to przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 września 2008 r.


Więcej zagadnień powyższego typu zostanie omówionych na szkoleniu:

Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wielkości używanych przy wypełnianiu dokumentów INF-D-P i INF-U-P – teoria i praktyka.

Wrocław (18 września 2008 r.), Łódź (19 września 2008 r.)
zobacz więcej »