Niższe opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

wrz 21, 2008


NIŻSZE OPŁATY ZA WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 20 września 2008 r. opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie podlegać opłacie w wysokości 40 zł. Mamy nadzieję, że obniżenie opłaty z 75 zł do 40 zł, zwiększy zainteresowanie obywateli indywidualnymi interpretacjami.
 
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Wniosek należy złożyć do organu administracji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kip.gov.pl.

Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wprowadzenie nowej stawki związane jest ze zmianami przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz.888). W ślad za tym zmienione zostało brzmienie art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).