ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


19 września 2008 r. ZUS opublikował opracowanie, w którym szczegółowo omówione sią trzy zagadnienia:

1. Skutki prawne zawieszenia działalności we właściwym organie ewidencyjnym (odpowiednio przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym) w zakresie ubezpieczeń społecznych.

2. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

3. Dokumenty ubezpieczeniowe.

pobierz opracowanie
>>