Ministerstwo Finansów o dojazdach na zabiegi rehabilitacyjne

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

wrz 21, 2008


Gazeta Prawna z 19 września 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący możliwości wykorzystania ulg podczas zbliżającego się rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wśród omawianych zagadnień znajduje się ulga rehabilitacyjna.


MINISTERSTWO FINANSÓW O DOJAZDACH NA ZABIEGI REHABILITACYJNE
Gazeta Prawna / 19.09.2008 / Ewa Matyszewska


Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się między innymi wydatki poniesione na: odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego oraz używanie samochodu osobowego – stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z przepisów tych wynika więc, że osoby, które nie mają własnego samochodu osobowego, a dojeżdżają na zabiegi w zakładach rehabilitacji leczniczej, wydatki na odpłatne przejazdy środkami transportu sanitarnego oraz innymi środkami transportu (w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16) mogą odliczyć od dochodu. Odliczenie z tego tytułu nie jest limitowane.

W przepisach normujących ulgę rehabilitacyjną uwzględniono także sytuację, w której osoba niepełnosprawna jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu i nim dojeżdża na zabiegi. Ulga ta jest limitowana i maksymalnie z tego tytułu można odliczyć kwotę 2280 zł. Brak tej regulacji wymusiłby na osobie niepełnosprawnej (jedynie z uwagi na możliwość odliczenia) korzystanie z innych środków transportu, a nie ze swojego samochodu.

Pismo Ministerstwa Finansów z 7 maja 2007 r. (nr DD3-0602-22/IMD/07/MB7-4928).

Więcej w Gazecie Prawnej z 19 września 2008 r.