Niewypłacone premie i nagrody trzeba będzie opodatkować

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

wrz. 23, 2008


NIEWYPŁACONE PREMIE I NAGRODY TRZEBA BĘDZIE OPODATKOWAĆ
Rzeczpospolita / 23.09.2008 / Monika Pogroszewska

Od 7 lipca pracownicy mogą występować do swoich firm o ponowne przeliczenie wynagrodzeń, które otrzymali w ciągu ostatnich trzech lat za czas choroby. Tego dnia wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. SK 16/06).

Zgodnie z ustawą o PIT niewypłacona wcześniej część świadczenia jest dla pracownika dochodem. Pracodawca powinien doliczyć kwotę wyrównania do jego pensji i za miesiąc jej wypłacenia odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Dobra wiadomość jest taka, że pracownik nie zapłaci już podatku od należnych mu odsetek od wynagrodzenia za czas choroby. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 95, z podatku zwolnione są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń o których mowa w art. 10 ust. 1 czyli stosunku pracy, stosunku służbowego.

Jednakże jeśli chodzi o odsetki od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, które należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust 1 pkt 9 i art. 20 ustawy PIT, to konieczne będzie pobranie zaliczki na podatek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 września 2008 r.