UPROSZCZENIE SYSTEMU REFUNDACJI SKŁADEK ZUS DLA RENCISTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZESUNIĘTE NA LISTOPAD
Gazeta Prawna / 26.09.08 / Łukasz Guza

Od listopada, a nie od sierpnia jak zapowiadał BON, dwa formularze, które obecnie muszą wypełniać niepełnosprawni przedsiębiorcy (wniosek o wypłatę refundacji – Wn-U oraz miesięczna informacja m.in. o podstawach wymiaru składek – INF-U-G), zostaną zastąpione jednym, uproszczonym formularzem o symbolu Wn-U-G.

Wtedy zacznie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie refundacji składek ZUS na ubezpieczenia niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia przewiduje również, że niepełnosprawni przedsiębiorcy nie będą musieli rejestrować się w PFRON na 30 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o refundację. Będą mogli to zrobić w dniu jego złożenia.

Ten przepis wejdzie w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w terminie wniosku o refundację składek opłaconych np. za luty tego roku, będą mogli to zrobić do końca marca 2009 r.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 września 2008 r.