Czy rozliczać samozatrudnienie podwójnie…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 9, 2007

Prowadzę działalność na zasadzie samozatrudnienia, rozliczam się podatkiem 19 proc. W tym roku dodatkowo, na podstawie kontraktu menedżerskiego, zajmę się zarządzaniem małą spółką. Czy mogę równolegle prowadzić działalność gospodarczą i działalność wykonywaną osobiście.

Nie ma przeszkód, by podatnik osiągał i rozliczał jednocześnie dochody z kilku źródeł. W pana przypadku działalność gospodarczą rozliczał pan będzie na podstawie art. 30c (podatek w stałej wysokości 19 proc.) – na tę okoliczność złoży pan roczne zeznanie podatkowe PIT-36L Natomiast dochody z kontraktu menadżerskiego rozliczy pan jako działalność wykonywaną osobiście. I to niezależnie od tego, czy kontrakt ten będzie pan wykonywał w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej (przedmiot kontraktu jest zbieżny z przedmiotem działalności gospodarczej), czy w ramach czystej działalności wykonywanej osobiście, inaczej bowiem od strony podatkowej rozliczać go nie można. Jeśli kontrakt będzie przedmiotem działalności gospodarczej, sam będzie pan musiał płacić od niego zaliczki na podatek -dla każdego miesiąca oddzielnie, naliczając zaliczkę według stawki 19 proc.-, niezależnie od wysokości dochodu, a po zakończeniu roku podatkowego dochód dodatkowo rozliczyć w ramach PIT-36. W przypadku tym nie pojawią się żadne dodatkowe obowiązki wobec ZUS. Gdy przedmiot kontraktu nie będzie związany z działalnością gospodarczą, zaliczki na podatek, jako płatnik, pobierze zleceniodawca, a więc osoba, która z panem zawarła kontrakt zlecając zarządzanie. Wystąpi też zbieg dwóch tytułów do ubezpieczeń: z działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście. W związku z tym na pewno trzeba będzie zapłacić długą składkę na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej Gazeta Prawna.