Nfz ujawni nowe informacje…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 9, 2007

Możliwe będzie uzyskanie nowych informacji dzięki kolejnym pozycjom, jakie pojawią się w planie finansowym NFZ i sprawozdaniu z jego wykonania.

Nowe pozycje pojawią się we wzorze planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i rocznego sprawozdania z jego wykonania. Zmiany takie przewiduje projekt rozporządzenia dotyczącego szczególnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ przedstawiony przez resort finansów.

Według ministerstwa wyodrębnienie nowych pozycji umożliwi łatwiejsze uzyskiwanie informacji ujętych dotychczas w zbiorczych pozycjach planu. Przykładowo uzyskanie przejrzystych informacji o kosztach realizacji niektórych świadczeń mają zapewnić wyodrębnione pozycje: B2.3.2 programy terapeutyczne (lelcowe) i B2.13.1 refundacja cen leków.

Odzwierciedlenia w planie Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga również zmieniony sposób finansowania ratownictwa medycznego przewidziany w obowiązującej od niedawna ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410). W związku z tym konieczne stało się dodanie pozycji: A4 dotacja z budżetu-państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego i B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Kolejna zmiana pozwoli wyodrębnić informacje dotyczące przychodów ze składek ZUS i KRUS z lat poprzednich. Obecnie są one planowane i ewidencjonowane w pozycji E2 Inne przychody". Dlatego też Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie pozycji 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych, w tym: 3-1 od ZUS i 3.2 od KRUS".

Resort chce również dysponować danymi, które pozwolą na przedstawienie łącznej kwoty wzrostu kosztów świadczeń z tytułu ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom.

Więcej Gazeta Prawna.