JAK ROZLICZYĆ W DOKUMENTACH DLA PFRON WYRÓWNANIA WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH WYNIKAJĄCE Z WYROKU TK Z 24 CZERWCA 2008 R.
Rzeczpospolita / 01.10.2008 / ES

Wolno dopisać kwotę uiszczonej rekompensaty do wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okresy sprzed 7 lipca br, ale tylko robiąc korektę wcześniej wysłanych dokumentów do PFRON. Dodajemy w nich kwotę dopłaty do wynagrodzenia osiąganego z poz. 42 informacji INF-D-P.

Doliczenie tego wyrównania do wynagrodzenia osiąganego na bieżąco, np. za wrzesień br, spowoduje jego zawyżenie.

Ponadto jeżeli teraz opisany pracownik ma wynagrodzenie osiągane wyższe od ustalonych kwot ryczałtu, a wybraliśmy ryczałtową metodę rozliczania podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych, to i tak nie dostaniemy pomocy przekraczającej kwotę maksymalnego ryczałtu.

Może się też zdarzyć, że zwiększając wynagrodzenie osiągane o wyrównanie wynagrodzenia chorobowego – podwyższymy jednocześnie kwotę do przekazania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wówczas warto z kolei zrobić korekty na
plus i przeznaczyć te pieniądze na indywidualne programy rehabilitacji.

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego wchodzi tylko do wynagrodzenia osiąganego (poz. 42 informacji INF-D-P), ale nie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 50 dokumentu INF-U-P).

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 października 2008 r.


Najczęściej popełniane błędy, bieżące problemy, a także ostatnie stanowiska BON dotyczące pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji będą omawiane na szkoleniu:

•• Nowe zasady wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w świetle zapisów nowego rozporządzenia Komisji (WE) oraz projektu nowelizacji polskiej ustawy o rehabilitacji (…). •• Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania formularzy NF-D-P I INF-U-P. •• Bieżące problemy w obsłudze systemów SODiR i Expert.
zobacz więcej »