Dodatkowe zabezpieczenia zamiast kaucji gwarancyjnej?

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

paź 1, 2008


DODATKOWE ZABEZPIECZENIA ZAMIAST KAUCJI GWARANCYJNEJ?
Rzeczpospolita / 01.10.2008 / Grażyna J. Leśniak

Likwidacja kaucji gwarancyjnej nie oznacza wcale, że przedsiębiorcy od razu odzyskają swoje pieniądze.

Wszystko za sprawą jednego przepisu, który MF ukryło w przepisach przejściowych rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy nie dość, że będą musieli czekać na zwrot kaucji (której już nie będzie) 180 dni, to jeszcze ci, którzy ten termin zechcą skrócić, będą musieli złożyć kolejne zabezpieczenie, tyle że na nowych zasadach.

W konsekwencji oprócz np. dotychczasowej gwarancji bankowej na 250 tys. zł będą musieli ustanowić kolejną – na 50, 100 czy 200 tys. zł. Z tą tylko różnicą, że wysokość zabezpieczenia w nowej formie będzie uzależniona od wysokości wykazanego w deklaracji podatkowej zwrotu VAT.

Chodzi o art. 9 ust. 2 projektu, w myśl którego kaucja ma podlegać zwrotowi lub zwolnieniu na wniosek podatnika po upływie 180 dni, licząc od dnia złożenia ostatniej deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy przypadający przed wejściem nowelizowanych przepisów w życie.

Na pisemny wniosek podatnika kaucja będzie mogła zostać zwrócona lub zwolniona przed upływem tego terminu (albo może nie być składana), jeżeli podatnik zamiast niej złoży zabezpieczenie majątkowe zapewniające pokrycie wpłacanej kwoty zwrotu, przy zachowaniu prawa do zwrotu w ciągu 60 dni.

O swoim pomyśle MF niewiele mówi w uzasadnieniu do projektu, a enigmatyczne wyjaśnienia oznaczają dodatkowe koszty dla firm. Nie dość, że mają obowiązek (zgodnie z obecnymi przepisami) złożyć kaucję 250 tys. zł, to jeszcze, by ją odzyskać, muszą wpłacić kolejną, którą w nowelizacji określa się mianem zabezpieczenia majątkowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 października 2008 r.