Czy zlecenie jest bezpieczniejsze…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany. , oprac.: GR

mar 9, 2007

Pracuję na etacie w zakładzie fryzjerskim. Mój pracodawca chce, bym od kwietnia przeszła na samozatrudnienie. Daje mi wybór zlecenie albo działalność gospodarcza. Czy zlecenie jest dla mnie bezpieczniejsze
 
TAK.

Dla pani dotychczasowego pracodawcy także. W opisywanym przypadku, gdyby pani założyła własną firmę i pracowała w zakładzie na wcześniejszych zasadach, łatwo bowiem byłoby wykazać, że samozatrudnienie jest fikcyjne.

Co innego zlecenie, czyli rozliczenia na zasadzie działalności wykonywanej osobiście. Co prawda, inspekcja pracy może wkroczyć i w taki układ, ale by ostatecznie ustalić, iż mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, a nie zgodnie przez obie strony ustaloną umową zlecenia potrzebne byłoby orzeczenie sądu. Zresztą także od strony podatkowej zlecenie może być rozwiązaniem korzystniejszym. Wykonując usługi w zakładzie zleceniodawcy będzie pani miała niewielkie koszty działalności, a w ramach działalności wykonywanej osobiście można przychód pomniejszyć o zryczałtowane, 20-procentowe koszty uzyskania.przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. Mało tego, umowa może mieć charakter umowy o dzieło, jeśli rozliczana będzie np. według liczby wykonanych usług. W takim przypadku można nie płacić żadnych składek ZUS (można też np. na zasadzie dobrowolnej kontynuować ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie jest się ubezpieczonym w tym zakresie z innego tytułu).

Więcej Gazeta Prawna.