Renciści z KRUS nie dorobią bez ograniczeń

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

paź 7, 2008

RENCIŚCI Z KRUS NIE DOROBIĄ BEZ OGRANICZEŃ
Gazeta Prawna / 03.10.2008 / Bożena Wiktorowska

Od 1 stycznia 2009 r. wysokość rent z tytułu niezdolności do pracy ma zależeć od kapitału zgromadzonego na emeryturę. Rząd przesłał już do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pozwala ona też rencistom na dorabianie do świadczeń bez ograniczeń.

Zgodnie z nią renty nie będą ani zmniejszane, ani zawieszane bez względu na wysokość przychodów z pracy. Dotyczyć to będzie rencistów otrzymujących świadczenia
z ZUS i systemów tzw. służb mundurowych. Z takiej możliwości nie będą jednak mogły korzystać osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej.

Eksperci twierdzą, że takie rozwiązanie ich dyskryminuje. Rząd broni jednak swojej propozycji. Posłowie przygotowali już projekt poprawki, dzięki której także ta grupa rolników będzie mogła dorabiać bez ograniczeń.

Obecnie rolnik otrzymujący rentę stałą może dodatkowo dorobić, choć prawo do tego świadczenia ulega zawieszeniu na ogólnie obowiązujących zasadach określonych w przepisach emerytalnych. KRUS zwraca jednak uwagę, że zawieszenie nie dotyczy części składkowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Osoba mająca ustalone prawo do renty w razie osiągania przychodów zawsze otrzyma część składkową świadczenia, a zasady zmniejszania mają zastosowanie wyłącznie do części uzupełniającej renty.

Ta zasada nie dotyczy jednak okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Rencista taki traci do niej prawo, jeśli osiąga jakiekolwiek przychody z dodatkowej działalności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Więcej w Gazecie Prawnej z 3 października 2008 r.