Zatrudnianie starszych osób będzie tańsze

Rzeczpospolita , autor: ZAL , oprac.: GR

październik 9, 2008
 
ZATRUDNIANIE STARSZYCH OSÓB BĘDZIE TAŃSZE
Rzeczpospolita / 09.10.2008 / ZAL

Pracodawcy będą krócej płacić wynagrodzenie chorobowe pracownikom po 50. roku życia.

Rząd planuje nowelizację przepisów kodeksu pracy. Zaproponowano, by pierwsze 14 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w ciągu roku pracowników w wieku powyżej 50 lat opłacał pracodawca. Oznacza to, że już od 15. dnia ich niezdolności do pracy będzie wypłacany zasiłek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie to dotyczyć będzie niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 października 2008 r.