OD KOGO LEPIEJ POŻYCZYĆ PIENIĄDZE – OD RODZINY CZY OD ZNAJOMYCH?
Rzeczpospolita / 11.10.2008 / Monika Pogroszewska

Co do zasady pożyczki objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje jednak zwolnienie dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej. Chodzi o małżonków, rodzeństwo, zstępnych (czyli dzieci i wnuki), wstępnych (czyli rodziców i dziadków) oraz ojczyma i macochę.

– Osoba pożyczająca pieniądze od wymienionych tu osób nie zapłaci podatku, jeżeli spełni dwa warunki. Po pierwsze, musi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złożyć we właściwym US deklarację PCC-3, w której wykaże zerowy podatek. Po drugie, pożyczka musi zostać wpłacona na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazana za pośrednictwem poczty.
 
Osoby z tej grupy składają deklarację PCC-3 (z zerowym podatkiem) jedynie wówczas, gdy pożyczona suma przekracza 9637 zł.

0 wiele niższe limity zwolnień obowiązują pożyczki od tzw. osób trzecich, czyli od dalszej rodziny i znajomych. Bez płacenia PCC można pożyczyć w ciągu kolejnych trzech lat do 5 tys. zł od jednej osoby i do 25 tys. zł od kilku osób. Kwot do tej wysokości nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego.

Stawka PCC od pożyczek wynosi 2%.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 października 2008 r.