KIEDY ZLECENIOBIORCY MIMO CHOROBY MOŻNA WYPŁACIĆ PEŁNE WYNAGRODZENIE?
Rzeczpospolita / 10.10.2008 / A.M.

Zleceniobiorca może otrzymać pełne wynagrodzenie jeśli podczas wykonywania zlecenia zachoruje, ale mimo straty części czasu na chorobę uda mu się wywiązać ze swoich obowiązków.

Zleceniobiorca, który nie jest zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w takiej sytuacji i tak otrzyma całe wynagrodzenie.

Osoba, która ma prawo do zasiłku podczas choroby, może nawet zyskać. Jeśli bowiem sprężyła się i po nieobecności wykonała swoje zadania, dostanie zarówno pełną pensję, jak i zasiłek za dni niemocy.

Zleceniodawca musi wypłacić zleceniobiorcy umówione wynagrodzenie, jeśli praca określona w umowie została wykonana.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 października 2008 r.


Trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej >>