Czy pracownika można zmusić do telepracy?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 12, 2008

CZY PRACOWNIKA MOŻNA ZMUSIĆ DO TELEPRACY?
Rzeczpospolita / 10.10.2008 / Marta Gadomska

Nie możesz wymagać od podwładnego, by wykonywał telepracę. Na taką formę zatrudnienia musi on bowiem wyrazić zgodę. Zatem jedyne, co możesz zrobić, to zachęcać go do pracy w domu.

Od kiedy zaczęła obowiązywać telepraca, wiele firm zaczęło zmieniać zatrudnionym miejsce wykonywania pracy na dom, wręczając wypowiedzenie zmieniające. To błąd. Nie wolno bowiem zlecać telepracy, wypowiadając dotychczasowe warunki zatrudnienia. Jeżeli telepracę mają wykonywać np. osoby już pracujące w firmie, to jest to dopuszczalne jedynie, gdy:

– pracownik lub pracodawca złożą wniosek o zastosowanie tego rodzaju pracy,

– strony zawrą porozumienie w sprawie zastosowania telepracy.

Mało tego, zatrudniony może w ciągu trzech miesięcy od podjęcia takiego zatrudnienia wnioskować o przywrócenie poprzednich warunków pracy (dotyczy to pracownika, który przeszedł na telepracę w trakcie zatrudnienia). Zaczną one obowiązywać z upływem terminu, który ustali wspólnie z pracodawcą.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 października 2008 r.