Wyższe świadczenia dla wdów i sierot…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

mar 12, 2007

Wdowy i sieroty po żołnierzach pełniących misje pokojowe dostaną wyższe świadczenia, natomiast ranni żołnierze nie otrzymają uprawnień inwalidów wojennych.

Rząd nie planuje rozszerzyć uprawnień inwalidów wojennych na żołnierzy rannych w misjach pokojowych. Osoby te będą jednak korzystać ze specjalnych przywilejów dotyczących leczenia po urazach związanych z walkami poza granicami kraju – wyjaśnia Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej.

Problem przyznania nowych uprawnień żołnierzom biorących udział w misjach pokojowych powstał w związku ze skierowaniem do Afganistanu 1,2 tys. żołnierzy, którzy wejdą w skład Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa. Uczestnicy misji pokojowych zarzucają rządowi, że nie uwzględnił ich postulatów. Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią w razie śmierci lub zaginięcia żołnierza niezawodowego w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa renta rodzinna będzie wynosiła miesięcznie 100 proc. podstawy jej wymiaru. W chwili obecnej podstawa wymiaru wojskowej renty rodzinnej wynosi 80 proc. uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym i ulega zwiększeniu o kolejne 10 proc, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą. W przypadku wypłaty wojskowej renty rodzinnej jej wysokość wynosi:

dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. podstawy wymiaru,

dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. podstawy wymiaru,

dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95 proc. podstawy wymiaru.

Proponowane zmiany mają zrekompensować rodzinom poległych lub zaginionych żołnierzy utratę często jedynego żywiciela rodziny. Renty rodzinne będą wypłacane na wniosek osoby uprawnionej od dnia 23 lutego 1998 r., nie wcześniej jednak niż od dnia powstania prawa do tej renty.