Zmiany w ustawie o rehabilitacji

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 15, 2008


ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI
Gazeta Prawna / 15.10.2008 / Łukasz Guza


Przyjęta właśnie przez Rząd nowelizacja ustawy o rehabilitacji  przewiduje, że miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie do 160 proc. minimalnej płacy obowiązującej w grudniu poprzedniego roku (1801,60 zł), ze stopniem umiarkowanym do 140 proc. (1576,40 zł), a tej ze stopniem lekkim do 60 proc. (675,60 zł).

Po wprowadzeniu zmian Fundusz nie będzie już odrębnie wypłacał dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy nie będą już musieli co roku składać wniosku o udzielenie takiej pomocy i rozliczać się z pobieranych kwot. Wsparcie będzie przysługiwało przez cały okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomoc będą mogli uzyskać również emeryci.

Jeżeli pracodawca pobierze środki z PFRON w nadmiernej wysokości, będzie musiał je zwrócić wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 15 października 2008 r.


Ze zmianami w ustawie o rehabilitacji (…) można zapoznać się na szkoleniach oraganizowanych przez Info Baza
zobacz więcej >>