Czy refundacja kosztów dojazdu do pracy jest oskładkowana?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 15, 2008


CZY REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY JEST OSKŁADKOWANA?
Rzeczpospolita / 15.10.2008 / Marta Gadomska

Firmy często oddają podwładnym koszty biletów na autobusy, którymi podróżują oni do pracy. Od wartości tych zwrotów nie potrącamy składek na ubezpieczenia społeczne.

Składek tych nie uiszczamy również od wartości samych biletów, które przekazujemy zatrudnionym. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2008 r. (TJ UK 172/07), rozpatrując sprawę osób mieszkających poza miejscem zatrudnienia. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca zwracał im koszty zakupionych biletów miesięcznych na autobusy, którymi dojeżdżali do pracy. Refundacje dostawali na koniec każdego miesiąca na podstawie odrębnej listy płac, razem z wynagrodzeniem po okazaniu biletu. Od ich wartości firma nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne, co zakwestionował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 października 2008 r.