Wyrównywanie zasiłków w związku z wyrokiem TK

www.zus.pl , autor: Aleksandra Bełkowska , oprac.: GR

paź 16, 2008

WYRÓWNYWANIE ZASIŁKÓW W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TK

Wywiad z Hanną Perło, dyrektor Departamentu Zasiłków Centrali ZUS

Dlaczego ZUS informował przedsiębiorców, że nie powinni wliczać premii i nagród do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych?

Dotychczasowa praktyka ZUS wynikała z przepisów ustawy, których wykładnię konsultowaliśmy z Ministerstwem Pracy. Przez kilka lat wyroki Sądu Najwyższego oraz sądów rejonowych i okręgowych potwierdzały przyjętą przez resort, a stosowaną przez nas wykładnię.

A jaka jest zasada przeliczania świadczeń, kto powinien to robić?

Zasada ta związana jest z ogólna zasadą wypłaty zasiłków tzn. ten kto wypłacał świadczenie powinien je teraz przeliczyć zgodnie z wyrokiem i dokonać odpowiedniego wyrównania. Jeżeli to pracodawca wypłacał zasiłek, bo zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, to on przeliczy podstawę wymiaru świadczenia i wypłaci wyrównanie. Oczywiście rozliczy to w ciężar składek. Jeżeli pracownikom zasiłki płacił ZUS, bo są to ubezpieczeni zatrudnieni w firmach do 20 osób lub osoby pobierające zasiłki za okres po ustaniu zatrudnienia, to przeliczenia i wyrównania dokona Zakład.

przeczytaj pełny materiał >>