PFRON – zadania z zakresu rehabilitacji zlecane NGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: PFRON , oprac.: GR

paź 19, 2008


PFRON – ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZLECANE NGO

Informacja w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Organizacje, które do końca 2008 roku są adresatami programu „PARTNER III” mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.

Zmiana formy wspierania organizacji pozarządowych spowodowana jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 
PFRON będzie zlecał realizację zadań o zasięgu ponadregionalnym, oraz lokalnym i regionalnym – w przypadku zadań o charakterze ciągłym. Z kolei zadania o zasięgu wojewódzkim będą mogły być zlecane przez marszałków województw, zaś te o zasięgu powiatowym – przez starostów. Zadania realizowane przez samorządy będą realizowane ze środków PFRON, przekazywanych algorytmem.
 
Obecnie ogłosiliśmy pierwszy konkurs (czytaj) dla organizacji realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 90 mln. zł. W najbliższych dniach wystąpimy do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zabezpieczenie 55 mln. zł na kolejne konkursy.
 
Według naszych analiz kwota 90 mln. zł zabezpieczy realizację projektów o charakterze ciągłym oraz o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. W ramach kolejnego konkursu PFRON, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przewiduje preferencje dla tych organizacji, które będą aplikować na realizację projektów rehabilitacyjno-aktywizacyjnych, kończących się wprowadzeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
 
Nowa formuła nie będzie miała negatywnego wpływu na osoby niepełnosprawne. Ma zachęcać organizacje pozarządowe do bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy. W szczególności do ograniczania kosztów administracyjnych zgłaszanych projektów do poziomu maksymalnie 10%. Dla porównania, w roku ubiegłym koszty utrzymania obsługi administracyjnej projektów stanowiły nawet 30% ich wartości.

zobacz więcej >>