Krus bez waloryzacji…

GAZETA LUBUSKA , autor: Sc , oprac.: GR

mar 12, 2007

Podobnie jak emeryci i renciści ZUS, rolnicy na emerytura także nie mają w tym roku waloryzacji świadczeń. Najbiedniejsi dostaną w kwietniu jednorazowe zapomogi.

Spośród świadczeń otrzymywanych przez rencistów i emerytów, od 1 marca wzrósł tylko ryczałt energetyczny – do 111,48 zł, dodatek dla stulatka, który wynosi teraz 2.059,92 zł oraz zasiłek pogrzebowy, wynoszący obecnie 5325,02 zł. Rosną też przychody, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Do renty
socjalnej można dorobić do 798,80 zł. Renta lub emerytura zostaną zmniejszone po przekroczeniu 1.863, 80 zł, a zawieszone gdy przychody będą wyższe od 3.461,30 zł.

Renciści i emeryci, których świadczenia nie przekraczają 1.200 zł dostaną od kwietnia jednorazowej zapomogi.