Czy pracodawca musi słuchać komornika w sprawie pracownika?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 19, 2008

CZY PRACODAWCA MUSI SŁUCHAĆ KOMORNIKA W SPRAWIE PRACOWNIKA?
Rzeczpospolita /  17.10.2008 / Marta Gadomska

Jeden z pracowników nie zapłacił mandatu. Egzekucję prowadzi urząd skarbowy, a tę kwotę miałem potrącić z pensji zatrudnionego. Nie zrobiłem tego, bo obiecał, że sam ureguluje należność. Za to urząd skarbowy nałożył mi grzywnę. Czy słusznie?

TAK
Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub prawa majątkowego, można nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. Zatem w tym wypadku zapłaci ją pracodawca.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 października 2008 r.