Pułapka e-podpisu

Rzeczpospolita , autor: Jerzy Krotoski , oprac.: GR

paź 26, 2008

PUŁAPKA E-PODPISU
Rzeczpospolita / 25.10.2008 / Jerzy Krotoski

W pewnych sytuacjach stosowanie e-podpisu, zamiast ułatwiać życie przedsiębiorcom, może je jeszcze skomplikować. Nie jest on dopuszczalny w postępowaniu przed sądami admimstracyjnymi.

Każde pismo kierowane do sądu administracyjnego musi zostać podpisane przez stronę lub jej pełnomocnika Jednak jak stwierdził NSA, podpis elektroniczny nie spełnia wymogów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wywołuje skutków prawnych ponieważ w postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd nie jest zobowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w ustawie o podpisie elektronicznym.

Brak wyraźnego wskazania w ustawie dopuszczalności posługiwania się e-podpisem oznacza, że każde pismo wnoszone do sądu administracyjnego w formie elektronicznej będzie wymagało późniejszego własnoręcznego podpisania przez stronę bez względu na to, czy posłużyła się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ignorując obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu, narażamy się na odrzucenie pisma przez sąd jako niespełniającego warunków formalnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 października 2008 r.