CZY MOŻNA ZWOLNIĆ PRACOWNIKA, KTÓREMU SKOŃCZYŁ SIĘ OKRES ZASIŁKOWY?
Rzeczpospolita / 24.10.2008 / IRB

Lepiej z tym zaczekać do czasu, gdy ZUS zdecyduje o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli zwolnimy pracownika na podstawie art. 53 kodeksu pracy z powodu przedłużającej się choroby, to istnieje niebezpieczeństwo, że sąd pracy uzna takie rozwiązanie za wadliwe i bezprawne. Będzie tak, gdy ZUS przyzna zatrudnionemu świadczenie rehabilitacyjne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 paździenika 2008 r.