MPiPS zaprasza na konferencję

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

październik 28, 2008


MPIPS ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza przedstawicieli samorządu gminnego, na konferencję poświęconą prezentacji wyników badania i raportu „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich – uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń” opracowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2008 r. w godz. 11.00-15.00 w sali im. A. Bączkowskiego w gmachu MPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy: Anna.Iwanczyk@mpips.gov.pl – w terminie do 14 listopada br.

zobacz więcej >>