Jakie dodatkowe prawa ma osoba niepełnosprawna zatrudniona…

Gazeta Prawna , autor: Jadwiga Sowińska , oprac.: GR

mar 12, 2007

Jakie dodatkowe prawa ma osoba niepełnosprawna zatrudniona w firmie.

Pozycja prawna osoby niepełnosprawnej w firmie jest szczególna. Przysługują jej dodatkowe uprawnienia, takie jak skrócony dobowy czas pracy, przerwy, dodatkowy urlop, zwolnienia na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Czy niepełnosprawnemu Czy jest zwolnienie na udział przysługują przerwy w pracy w turnusie rehabilitacyjnym.

Zatrudniam pracownika niepełnosprawnego (umiarkowany stopień niepełnosprawności). Czy z tytułu niepełnosprawności przysługują temu pracownikowi przerwy w pracy X-%|/> Każdemu pracownikowi niepełnosprawnemu (bez I .Cl lv względu na stopień niepełnosprawności) przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta powinna być wykorzystana na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jaki jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Pracownicy niepełnosprawni, oprócz przerwy w pracy przysługującej im z tytułu niepełnosprawności, mają także prawo do skorzystania z przerwy w pracy, także 15-minutowej wliczanej do czasu pracy, jaka przysługuje każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin. Zatem pracownik niepełnosprawny w danym dniu roboczym może korzystać z przerwy 15-minutowej, jeżeli pracuje krócej niż sześć godzin lub z dwóch przerw po 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin. W praktyce w tym drugim przypadku przerwy są łączone, co oznacza, że pracownik niepełnosprawny korzysta jednorazowo ż 30-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, co umożliwia lepsze osiągnięcie celu, dla jakiego takim pracownikom zapewniono przerwy w pracy, a także jest ekonomiczniejsze ze względu na organizację pracy.

Czy urlop liczy się w wymiarze godzinowym?

Zasadą jest, że wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ustala się na takich samych zasadach, jak dla innych pracowników. Zatem np. przy dziesięcioletnim okresie zatrudnienia i wykonywaniu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wymiar Urlopu wyniesie 26 |dni. Jednak w momencie jego udzielania wymiar urlopu wyrażony w dniach należy zamienić na godziny, stosując przelicznik -jeden dzień urlopu odpowiada siedmiu godzinom pracy (26 dni x 7 godzin = 196 godzin). Dobowa norma czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi bowiem siedem godzin. Urlop będzie zatem udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, np. urlop zostanie udzielony w dwa dni, w wymiarze 14 godzin, bowiem dobowy wymiar czasu pracy w każdym z tych dni wynosi siedem godzin.

Więcej Gazeta Prawna.