Kiedy można anulować fakturę?

Rzeczpospolita , autor: Aneta Mościcka , oprac.: GR

październik 28, 2008

KIEDY MOŻNA ANULOWAĆ FAKTURĘ?
Rzeczpospolita / 28.10.2008 / Aneta Mościcka

Choć przepisy nie przewidują możliwości anulowania faktury, to jednak w praktyce podatnicy mogą to zrobić. Lukę prawną dotyczącą możliwości anulowania faktury wypełnia orzecznictwo sądowo-admimstracyjne oraz interpretacje podatkowe.

Na przykład Urząd Skarbowy w Opolu w interpretacji z 11 października 2006 r. stwierdził, że wprawdzie żaden z przepisów ustawy, jak również żaden z przepisów (…) rozporządzeń nie przewiduje bezpośrednio możliwości anulowania faktury, jednak w niektórych przypadkach należy uznać taką sytuację za dopuszczalną w przypadku niewprowadzenia tych faktur do obrotu prawnego.

Podobnie orzekają sądy. Przykładowo NSA w Warszawie w wyroku z 19 grudnia 2000 r. stwierdził, że: możliwość anulowania faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę wycofania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego.

Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków uproszczonych), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 października 2008 r.