Kiedy nie można zawiesić działalności gospodarczej?

Gazeta Prawna , autor: Andrzej Kowalczyk , oprac.: GR

lis 2, 2008


Gazeta Prawna z 31 października 2008 r. publikuje poradnik o podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród omawianych zagadnień znajduje się również poniższe.

KIEDY NIE MOŻNA ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
Gazeta Prawna / 31.10.2008 / Andrzej Kowalczyk

Jestem przedsiębiorcą, który od dłuższego czasu nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatrudniam dwóch pracowników. Jeden z nich jest na urlopie wychowawczym, a drugi na długoterminowym urlopie bezpłatnym. Czy w tej sytuacji mogę złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej?

NIE
Przepisy nowelizujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uzależniają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę od tego, czy zatrudnia on pracowników.

Z zawieszeniem wiąże się bowiem nierozerwalnie zwolnienie z obowiązku obligatoryjnego podlegania ubezpieczeniom społecznym, a zatem również opłacanie składek na to ubezpieczenie. W sytuacji gdyby przedsiębiorca zawieszający wykonywanie działalności był jednocześnie płatnikiem składek za swoich pracowników, to zwolnienia go z obowiązków względem ZUS nie dałoby się pogodzić z dobrem ubezpieczonych pracowników. W tej sytuacji nie ma zatem znaczenia stopień faktycznego zaangażowania pracowników w prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę. Nawet niewykonywanie przez nich pracy stanowi przeszkodę w skorzystaniu przez przedsiębiorcę z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej.

Więcej w Gazecie Prawnej z 31 października 2008 r.