Rozliczenie roczne SOD w Systemie Expert

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

listopad 5, 2008


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Roczne rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników za 2008 rok z wykorzystaniem aplikacji Expert

Września, Hotel Kosmowski – 4–5 grudnia 2008 r.

Uczestnicy warsztatów przy współpracy z opiekunami najpierw sprawdzą prawidłowość przygotowanych dotychczas dokumentów INF-U-P i INF-D-P oraz Wn-U i Wn-D. Następnie na podstawie zweryfikowanych danych wygenerują dokumenty rozliczeniowe – INF-D-Kz i INF-D-R.

Dodatkowo, Danuta Multańska omówi najważniejsze zasady i procedurę przeprowadzenia rozliczenia rocznego, a także aktualny stan prac nad rozwiązaniami prawnymi regulującymi pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych w 2009 r.

Szanując Państwa czas, w ciągu dwóch dni zrealizujemy program, na który zwykle przeznaczone są trzy dni zajęciowe. Łączny czas zajęć obejmie około 20 godzin.

Uczestników warsztatów będzie wspierał zespół pracowników merytorycznych zajmujących się Systemem Expert. Prosimy o wcześniejszą informację, kto z Państwa przyjedzie ze swoim laptopem. Dla pozostałych osób skonfigurujemy komputery stacjonarne.

ATRAKCJE

– zawody na kręgielni o Puchar Prezesa Info Bazy

– wieczór z kuchnią bałkańską na Zamku Drakuli


PROWADZĄCY

Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Łukasz Andrzejewski, Sławomir Dąbek, Izabela Radzińska, Agnieszka Okulanis, Michał Błaszak, Iwona Okulanis, Paulina Jabłońska, Danuta Fischer, Monika Ostrowska, Małgorzata Urbaniak – pracownicy z Zespołu Systemu Expert odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz pomoc klientom korzystającym z naszej aplikacji.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
4-5 grudnia 2008 r. – Września
Hotel Kosmowski
Trzygwiazdkowy hotel kilka nieopodal autostrady Wielkopolskiej, 700 m od stacji kolejowej i 300 m od dworca autobusowego


PROGRAM WARSZTATÓW

1. Rozliczenie roczne dofinansowań i refundacji – najważniejsze zasady i procedura:

– zakres podmiotowy i przedmiotowy;

– ustalenie okresu podlegającego rozliczeniu;

– ustalenie kwoty otrzymanej pomocy;

– ustalenie kwoty pomocy maksymalnej;

– ustalenie sumy podwyższonych kosztów;

– ustalenie kwoty kosztów zatrudnienia;

– ustalenie nadwyżki pomocy nad kosztami;

– ustalenie kwoty kosztów do zrekompensowania w przyszłych okresach sprawozdawczych;

– wypełnianie druków Inf-D-Kz i Inf-D-R.

2. Pozyskiwanie pomocy publicznej na zatrudnionych pracowników w oparciu o nowe Rozporządzenie Komisji WE oraz projekty polskich aktów prawnych (ich obowiązujące wersje jeśli do tego czasu zostaną przyjęte).

3. Przygotowanie deklaracji INF-D-R i INF-D-Kz w Systemie Expert.

– sprawdzenie poprawności przygotowania comiesięcznych formularzy INF-D-P i INF-U-P oraz Wn-D i Wn-U;

– przygotowanie deklaracji INF-D-Kz – informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

– przygotowanie deklaracji INF-D-R – rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny;

– omówienie zasad współpracy systemu Expert z systemem SODiR pod kątem rozliczenia rocznego;

– przesłanie dokumentów rozliczeniowych przygotowanych w Systemie Expert do Systemu SODiR;

– omówienie zmian dostosowujących System Expert do nowych zasad pozyskiwania pomocy publicznej w 2009 r.


HARMONOGRAM GODZINOWY

Zajęcia rozpoczną się w czwartek 4 grudnia godzinie 8.30. Wszystkie osoby z dalej położonych miejsc zachęcamy do przybycia dzień wcześniej.


Czwartek, 4 grudnia 2008 r.


8.00–8.30 – przyjęcie uczestników

8.30 – 14.00 – wykład Danuty Multańskiej (w międzyczasie dwie przerwy z serwisami kawowymi)

14.00–15.00 – obiad


15.00 – 19.00 – warsztaty


20.00 – 21.30 – kolacja – wieczór z kuchnią bałkańską na „Zamku Drakuli”


22.00–23.30 – zawody na kręgielni



Piątek, 5 grudnia 2008 r.


7.30 – 8.30 – śniadanie


8.30 – 14.00 – warsztaty (w międzyczasie dwie przerwy z serwisami kawowymi)


14.00 – 14.30 – obiad


14.30 – 17.00 – warsztaty



KOSZT SZKOLENIA —
980 zł od osoby

CENA OBEJMUJE
Udział w dwóch dniach zajęć, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, dwa obiady, kolację, udział w zawodach na kręgielni.

NOCLEG

90 zł – od osoby za dobę – pokój dwuosobowy
160 zł – od osoby za dobę – pokój jednoosobowy

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 5 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

Rachunek Info Baza

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.


WARUNKI ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy <<


REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Rezygnacji można dokonywać do 7 dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


DODATKOWE INFORMACJE


Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 71; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl


Angelika Zimna – tel. 061 640 23 20 w. 42.; e-mail: a.zimna@info-baza.pl


Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.pl



Info Baza Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574