Pracownik otrzyma ZUS RMUA e-mailem

Rzeczpospolita , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

listopad 7, 2008


PRACOWNIK OTRZYMA ZUS RMUA E-MAILEM
Rzeczpospolita / 07.11.2008 / Bożena Wiktorowska

Jest praktycznie przesądzone, że senatorowie bez poprawek przyjmą nowelizację ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią pracodawcy od 1 stycznia 2009 r. nie będą musieli co miesiąc wydawać pracownikom papierowych druków ZUS RMUA. Za zgodą pracownika taki dokument będzie mógł być przekazany przez internet. Raport informujący o wysokości zapłaconych składek będzie musiał być podpisany bezpiecznym e-podpisem.

Od 1 stycznia 2009 r. osoby opłacające składki od minimalnej podstawy w wysokości 60 proc. średniej płacy nie będą musiały cztery razy w roku sprawdzać kwot, jakie mają wpłacić do ZUS. Stawki składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostaną ustalone na cały rok kalendarzowy.

Senat podejmie także decyzje w sprawie nowelizacji ustawy regulującej sposób wypłaty świadczeń przez ZUS. Zgodnie z nią wysokość nowych rent z tytułu niezdolności do pracy przyznawanych od 1 stycznia 2009 r. będzie zależeć od sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Równocześnie osoby młode, które krótko pracowały, będą miały uzupełniony staż ubezpieczeniowy do pełnych 30 lat.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 listopada 2008 r.


Osoby zainteresowane rozwiązaniem trudnych problemów dotyczących naliczania wynagrodzeń i zasiłków zapraszamy na szkolenie organizowane przez Info Baza