Wydatki na studia podyplomowe

Rzeczpospolita , autor: JB , oprac.: GR

lis 7, 2008

Rzeczpospolita z 7 listopada 2008 r. publikuje kolejną porcję trudnych pytań dotyczących podatków. Jest wśród nich również poniższe.

WYDATKI NA STUDIA PODYPLOMOWE
Rzeczpospolita / 07.11.2008 / JB

Jak rozliczyć opłatę za studia podyplomowe pracownika za okres od kwietnia 2008 r. do stycznia 2009 r. Czy w dacie poniesienia?

Wydatek ten powinien być ujęty w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia.
Koszty kształcenia pracownika, mimo że pośrednio mogą się przyczynić do poprawy sytuacji finansowej pracodawcy, bez wątpienia nie skutkują bezpośrednio konkretnym przychodem, a zatem powinny być potrącane w dacie ich poniesienia.

W czasie powinny być rozliczane te wydatki, które są związane z usługami wykonywanymi przez dłuższy okres (np. wydatki na prenumeratę).

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 listopada 2008 r.