Nowa ulga dla osób niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

lis 11, 2008


NOWA ULGA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rzeczpospolita / 10.11.2008 / Magdalena Majkowska

Osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego będą zwolnione z opłaty od posiadania psów.

Senat rozpatrzył ustawę, której zasadniczym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym prawa wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym.

Nowelizacja, poza ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…), wprowadza również zmiany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany w tym zakresie zakładają włączenie osób niepełnosprawnych posiadających psa asystującego do katalogu podmiotów, od których gminy nie będą mogły pobierać opłaty od posiadania psów.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 listopada 2008 r.