Umowy na badania pracowników tylko na piśmie

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 11, 2008


Gazeta Prawna z 10 października 2008 r. wylicza ustawy, jakie na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat, a także najważniejsze zmiany jakie one wprowadziły. W artykule czytamy m.in.

UMOWY NA BADANIA PRACOWNIKÓW TYLKO NA PIŚMIE
Gazeta Prawna / 10.11.2008 / Łukasz Guza

Pracodawcy będą musieli podpisywać co najmniej na rok umowy z placówkami medycznymi, którym zlecą wykonywanie badań wstępnych i okresowych swoich pracowników.

Nowelizacja ustawy z 17 października 2008 r. o służbie medycyny pracy przyjęta bez poprawek przez Senat trafi teraz do podpisu prezydenta. Główna zmiana, jaką wprowadza, dotyczy obowiązku zawierania pisemnych umów przez pracodawców z ośrodkami medycyny pracy wykonującymi świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Ma to wyeliminować zawieranie fikcyjnych umów między tymi stronami.

Nowela nakłada również na psychologów obowiązek dokumentowania przeprowadzanych badań i wydawanych orzeczeń.

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 listopada 2008 r.