Koniec sankcji za błędy w rozliczeniach firm

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lis 11, 2008


KONIEC SANKCJI ZA BŁĘDY W ROZLICZENIACH FIRM
Rzeczpospolita / 08.11.2008 / Grażyna J. Leśniak

Przedsiębiorcy będą też mogli korygować podatek po kontroli urzędu skarbowego. Dziś upoważnia ich do tego tylko wizyta urzędu kontroli skarbowej

W piątek 7 listopada Sejm przyjął wszystkie poprawki senackie do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (tj. VAT).

Nowelizacja ustawy o VAT, która teraz trafi na biurko prezydenta, przewiduje ponadto skrócenie do 60 dni terminu zwrotu VAT. Dłużej, bo 180 dni, będą musiały czekać na zwrot firmy, które na rynku funkcjonują niespełna 12 miesięcy i które nie złożyły zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej żądanemu zwrotowi.

To nowa forma zabezpieczenia kasy państwa przed wyłudzeniami VAT, która zastąpi krytykowaną obecnie kaucję gwarancyjną. Likwidowana jest również 30-proc. sankcja w VAT za błędy w deklaracjach podatkowych.

Nowela wprowadza też regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Chodzi o uproszczenie rozliczeń tego rodzaju transakcji, i to zarówno przy towarach przywożonych do magazynu na terytorium Polski, jak i wywożonych do magazynu w innym kraju UE.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 listopada 2008 r.


Wszystkie ważne zmiany jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Baza
zobacz więcej >>