Naliczanie jubileuszówek

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

lis 11, 2008

NALICZANIE JUBILEUSZÓWEK
Rzeczpospolita / 07.11.2008 / Grażyna Ordak

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wliczamy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Pomijamy natomiast czas przebywania na świadczeniu przedemerytalnym.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w zakładzie zatrudniającym go w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających te świadczenia.

Czas przebywania na zasiłku dla bezrobotnych zaliczamy do wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym do okresu uprawniającego do jubileuszówki. Ale chodzi tylko o okres, kiedy pracownik był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. Ponadto miał prawo do zasiłku oraz faktycznie go otrzymywał. Pomijamy czas pozostawania na bezrobociu bez prawa do zasiłku.

Jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje w wyniku przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wcześniej wymienione – wówczas jeśli przewidują to przepisy u pracodawcy – pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, jubileuszówkę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 listopada 2008 r.


Trudne zagadnienia dotyczące naliczania różnych składników wynagrodzeń i zasiłków są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Baza
zobacz więcej >>